ข่าวประชาสัมพันธ์
ปร
ประกาศการเลือกวิชาสาระเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนระดับชั้นม.1/5-11, ม.2/5-11และ ม.3/5-11
นักเรียนระดับชั้นม.1/5-11, ม.2/5-11และ ม.3/5-11 สามารถศึกษาการเลือกวิชาสาระเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ป... อ่านต่อ
กร
การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการลงทะเบียนชุมน... อ่านต่อ
ปร
ประกาศการเลือกวิชาสาระเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นม.1/5-11, ม.2/5-11และ ม.3/5-11
นักเรียนระดับชั้นม.1/5-11, ม.2/5-11และ ม.3/5-11 สามารถศึกษาการเลือกวิชาสาระเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ป... อ่านต่อ
กร
การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการลงทะเบียนชุมน... อ่านต่อ
กำลังดำเนินการ